POSTULACIÓN e información de BECAS

BECAS PARA BACHILLERES BOLIVIANOS - CONVOCATORIA 2018


Iniciar postulación


Mayores informes a los telfs: 411 5822/ 4280493 / Interno 1 y 2 / Fundación Universitaria Simón I. Patiño/ Cochabamba