POSTULACIÓN e información de BECAS

BECAS DE POST GRADO A SALAMANCA GESTION 2017-2018

CONVOCATORIA SALAMANCA 2017-2018

Iniciar postulación


Mayores informes a los telfs: 411 5822/ 4280493 / Interno 1 ó 2 / Fundación Universitaria Simón I. Patiño/ Cochabamba o al correo electrónico becas.salamanca@fundacionpatino.org